KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE

JAK POWSTAJĄ PREFABRYKOWANE
KONSTRUKCJE Z DREWNA

Więźba dachowa gotowa w 3 dni? Konstrukcja domu jednorodzinnego zmontowana w tydzień? Wszystko to jest możliwe, jeśli przed przystąpieniem do prac na placu budowy, elementy składowe konstrukcji zostaną docięte na odpowiednią długość oraz będą przekazane na maszynę CNC, która wykona konieczne obróbki ciesielskie (tj. czopy, gniazda, wiercenia, jaskółcze ogony itp.). Tak przygotowane elementy, dostarczone na budowę wraz z projektem stanowiącym instrukcję montażu, złożysz u siebie jak klocki LEGO! A co najważniejsze, wszystko to z drewna certyfikowanego, suszonego i struganego. Żeby dowiedzieć się więcej, poniżej, krok po kroku przedstawiamy proces powstawania naszych konstrukcji prefabrykowanych.

Handshake
Handshake
PIERWSZY KONTAKT Z KLIENTEM

Kiedy zgłasza się do nas Klient, który chce zamówić konstrukcję więźby dachowej, domu szkieletowego czy wieży widokowej, najważniejsze jest, aby dostarczył nam dokumentację rysunkową, która będzie stanowiła dla nas bazę do dalszej pracy. Taką dokumentacją może być kompletny projekt budowlany z wszystkimi rzutami i przekrojami. Czasem, w przypadku prostych konstrukcji (wiat, altan, dachów dwuspadowych) wystarczy tylko odręczny szkic z naniesionymi wymiarami.

 

1
Desk
Desk
WYKONANIE PROJEKTU MONTAŻOWEGO

Przystępujemy do działania! Na początek do pracy zabiera się nasz projektant, który na podstawie dostarczonych materiałów rozrysowuje konstrukcję w programie ciesielskim SEMA. Na tym etapie, ustalamy wszystkie rodzaje połączeń elementów, czyli czopy, jaskółcze ogony, zakładki, zamki, wiercenia itd. Dodatkowo, ponieważ nasz projekt powstaje jednocześnie w wersji dwu i trójwymiarowej – 3D, mamy możliwość wychwycenia i skorygowania ewentualnych kolizji i błędów, które nie zostały wcześniej przewidziane. Na koniec dokonujemy automatycznej numeracji wszystkich elementów – jest to kluczowe działanie, które przyczyni się później do ułatwienia montażu konstrukcji.

2
Presentation
Presentation
PREZENTACJA PROJEKTU KLIENTOWI

Gotowy projekt montażowy, który już niedługo będzie niczym innym jak „instrukcją” do złożenia konstrukcji na placu budowy, przesyłamy do Klienta.  Jest to ostatni moment na zweryfikowanie zamówienia. Jeśli projekt zgadza się z początkowymi ustaleniami, Klient dokonuje ostatecznej akceptacji, która jest dla nas zielonym światłem do przekazania projektu na produkcję. W tym momencie generujemy plik cyfrowy, który wczytany do maszyny, posłuży do wyprodukowania konstrukcji zgodnie z przygotowanym projektem.

3
PREFABRYKACJA KONSTRUKCJI

Do naszej produkcji wykorzystujemy wyłącznie drewno suszone i strugane. Dokładamy wszelkich starań, aby surowiec, z którego powstają nasze konstrukcje spełniał wymagania najbardziej wybrednych Klientów. Taki materiał przekazujemy na centrum obróbcze Hundegger, i to z niego „wycinamy” konstrukcję zaprojektowaną wcześniej przez naszego projektanta. Elementy, które po obróbce opuszczają maszynę zostają ponumerowane zgodnie z projektem i umieszczone w paczce. Cały ten czas działamy w myśl idei maksymalnego ograniczenia dodatkowych prac na budowie.

4
Truck
Truck
TRANSPORT KONSTRUKCJI

Gotowa, sprefabrykowana konstrukcja, zabezpieczona i spakowana w paczki może wreszcie opuścić nasz zakład i ruszyć w drogę na plac budowy. Razem z towarem do Klienta jedzie również projekt montażowy. Na tym kończy się nasz udział. Po dostarczeniu zamówienia do Klienta nadchodzi czas, aby cieśla wziął sprawy w swoje ręce i rozpoczął się montaż konstrukcji.

5
House
House
SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

Dzięki prefabrykacji staramy się do zera ograniczyć konieczność przycinania elementów konstrukcji na budowie. Dlatego właśnie montaż naszych więźb, domów, garaży itd. jest tak szybki i przyjemny. Wystarczy tylko podążać  za oznaczeniami zawartymi w projekcie montażowym, a całość będzie składać się jak klocki LEGO!

6
PRZYKŁADOWE
OBRÓBKI
ZOBACZ PRZYKŁADOWE REALIZACJE